Det danske trossamfund

Hvem er vi?
Søndagsgudstjeneste på Birmavej
Julefest 2015
Møde i Kvindeforeningen
Seniorerne: familieportræt
Workshop 2015
Workshop 2015
Little Angels besøger Birmavej
Little Angels i København i 2010
Havefest juli 2016
Havefest juli 2016
Bogudstilling på Strøget i København
Tværreligiøst frokostmøde
 

Familieføderationen i Danmark består af familier og enkeltpersoner, både danskere og medlemmer fra andre lande, der som oftest er gift med en dansker. I lighed med pastor Moons vision arbejder vi for at skabe en verden med fred og fordragelighed blandt alle folkeslag, racer og religioner. Vi forsøger at leve efter dette ideal centreret på sand kærlighed, som den centrale lære, ’Princippet’, bygger på.

Bevægelsen stræber efter at fostre en 'hjertets kultur', hvor alle mennesker kan sætte pris på hinandens forskelligheder og glemme fortidens konflikter, hvad enten disse var baseret på nationalitet, kultur, religion eller andet. Nu er det tid for os at leve harmonisk med hinanden og naturen omkring os. I bevægelsens pionérdage, især i 70’erne og 80’erne, var vi mange idealistiske unge mennesker, som følte os kaldet til at arbejde som fuldtidsmissionærer, og som følge heraf udviklede bevægelsen sig meget hurtigt i denne periode. Bevægelsen kaldte sig dengang Tongil Familien i Danmark efter det koreanske ord 'Tongil', som betyder forening. Da så disse samme mennesker stiftede familier og begyndte i almindelige jobs, gik bevægelsen ind i en ny fase. FFPWU blev stiftet i 1996 for at udvikle pastor og fru Moons plan om at styrke kernefamilien som nøglen til verdensfred og inkludere mennesker fra alle religioner i denne mission.

Med Gud som vores fælles Himmelske Forælder, har vi alle samme guddommelige værdi. Ud fra dette perspektiv søger vi at udruste hver person med den nødvendige viden til at udvikle et personligt forhold til Gud. Som vores Forælder længes Han efter at være del af alle aspekter i vores liv. Det er gennem oplevelsen af kærlighed som barn til vores forældre, som søskende, som mand og kone og som forældre til vores børn, at vi kan arve Guds hjerte som vort eget og således blive i stand til at favne hele verden med Guds kærlighed og skabe én familie under Gud.

Mange medlemmer involverer sig også i deres lokalsamfund på den ene eller anden måde; Det kan være ved at støtte eksisterende godgørende aktiviteter eller ved at udvikle egne projekter. Interreligiøst samarbejde står altid højt på dagsordenen. Nogle medlemmer har oprettet danske afdelinger af organisationer, som blev igangsat på internationalt plan af pastor og fru Moon, f.eks. Kvindeforeningen for Verdensfred.

Men hvad medlemmerne end engagerer sig i eller beskæftiger sig med professionelt, bestræber de sig på at indføre Gud og åndelighed i deres egne familier, fx ved bøn og studie af hellige skrifter. I vores daglige arbejde eller karriere forsøger vi også at efterleve Princippet og være til tjeneste for andre omkring os samt bringe Guds hjerte med i alt, hvad vi foretager os.

Vi ønsker at gøre en forskel, kom og hjælp os med det!