Ofte Stillede Spørgsmål

FAQ

Svar: Der findes mange forskellige religioner på denne Jord. Alle de store verdensreligioner har hver især tjent som et redskab for Gud til at meddele sig til visse folkeslag på visse tidspunkter i historien, disse budskaber har været tilpasset de pågældende kulturers forståelsesniveau og behov. Ingen af disse budskaber var imidlertid den endegyldige sandhed, og nogle aspekter er også blevet misfortolket på grund af urene kanaler, men de har alle hjulpet med til at løfte mennesker op og nærmere til Gud og idealet. Der har været mange profeter såsom Moses, Muhamed, Buddha, Kung Futse, men Jesus var Guds enbårne søn, forstået på den måde, at han ikke er Gud selv, men en ren kanal, et menneske uden arvesynd (Princippet uddyber betydningen af dette nærmere), altså ren af hjertet, som vi alle burde være eller blive. Alle religioner kan hjælpe os på vej til Gud, de er som floder, der alle leder ud til det store hav og her forenes - et billede på hjemkomst til vores Himmelske Forælders hjerte.

Hvis det ikke besvarede dit spørgsmål?

Kontakt os pr. E-mail eller Tlf...
Kontakt Os