Ofte Stillede Spørgsmål

FAQ

Svar: Gud lider med menneskene, da vi er Hans børn, og Han skabte os til at være lykkelige.

Men Han skabte os også med fri vilje, derfor kan Gud ikke bare blande sig og styre os direkte. Oprindeligt skabte Gud mennesket til at vokse op og opfylde de 3 velsignelser, der nævnes i Bibelen: Bliv frugtbare, formér jer og fyld Jorden. Bliv frugtbar drejer sig både om det fysiske og åndelige aspekt. Det er ikke nok, vi vokser os store og stærke, vi skulle også opnå fuldkommenhed, som Jesus sagde, ”Så vær da I fuldkomne, som jeres Himmelske Fader er fuldkommen” (Matt. 5:48). Men faktisk var Jesus den eneste, der havde opnået dette åndelige niveau, og således kunne kommunikere direkte med Gud. Vi nedstammer alle fra Adam og Eva og har arvet arvesynden fra dem, derfor eksisterer denne kløft mellem Gud og mennesket.

Gennem hele historien har Gud forsøgt at bygge bro over denne kløft ved hjælp af religionerne, og de troende har da også lært om Hans guddommelige principper og kommet Ham nærmere lidt efter lidt gennem dybere forståelse, tro, bøn og gode gerninger. Gud er kilden til sand kærlighed og glæde, jo nærmere vi kommer Ham, jo mere kan vi føle denne varme og tryghed.

En af Pastor Moons revolutionerende åbenbaringer er, at Gud ikke er lykkelig eller upåvirket af menneskenes nød, tværtimod, som Jesus sagde, Han har tal på hvert hår du har på hovedet. Er det ikke nærliggende at forstå, når vi er Hans børn? Hvis dine børn led under sult og fattigdom, krig og konflikter eller snød og bedrog hinanden, kunne du da sidde sorgfrit og synge med Englene i oppe i Himlen? Nej vel? Du ville gøre alt hvad du kunne for at frelse dem. Men dette kan ikke gøres gennem tvang. Mennesket kan kun blive forenet med Gud gennem egen fri vilje, og da vi gennem Syndefaldet selv var skyld i adskillelsen, må vi også selv gøre en indsats for at gøre forholdet godt igen. Det er derfor, Princippet taler om godtgørelsesprincippet, hvis virke kan iagttages gennem hele historien. Der har også fundet så mange ulykkelige og hjerteskærende hændelser sted i historien, ikke mindst på grund af menneskets egoisme og såkaldte faldne naturer såsom jalousi, misundelse, had, vrede, og tendens til at udnytte andre for egen vinding. Et stort problem har også været og er stadig, den måde, hvorpå vi misbruger og fornedrer kærligheden, den kraft, der er er skabt til at binde os sammen med vores Himmelske Forælder og med hinanden.

Der er en genoprettelsesproces i gang, usynligt styret af Forsynet, og vi kan alle være med til at skabe en god og fredfyldt verden med sand kærlighed.

Dette var kun et resumé, Principperne tilbyder svar på mange andre dybe spørgsmål og kan vise vejen til forening med Gud og derved også bedre selvforståelse og selvtillid.

Hvis det ikke besvarede dit spørgsmål?

Kontakt os pr. E-mail eller Tlf...
Kontakt Os