Trossamfundets historie

1954 - 2023
1954: Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity blev stiftet (senere kendt som Unification Church).
hsauwc-first building
Pastor Moons første kirke i Seoul, Sydkorea
Den 1. maj 1954 stiftede pastor Moon the Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, som senere rundt om i verden populært blev kaldt Unification Church. På trods af megen forfølgelse fra de etablerede kristne kirker, opfostrede pastor Moon herfra en voksende gruppe af trofaste disciple, og i 1957 var der etableret kirker i 30 sydkoreanske byer.
 
1955: The Collegiate Association for the Research of the Principle (CARP) blev grundlagt og er i dag etableret som studenterforening ved utallige universiteter verden over.
 
1958-59: De første missionærer blev sendt til Japan og USA
Sidst i 1950'erne blev de første internationale missionærer sendt ud: I 1958 én til nabolandet, Japan og i 1959 to til USA.
 
1962: The Little Angels Children’s Folk Ballet blev stiftet af pastor Moon i Korea I 1962.
little angels dance group little angels dance group
The Little Angels of Korea
Den består af piger (og nogle få drenge) i alderen 9 - 15 år. De har turneret over hele verden og begejstret selv statsoverhoveder med deres smukke traditionelle koreanske danse og farvestrålende kostumer.
 
1963: Den første missionær til Europa blev Peter Koch,
der havde mødt missionærerne i Amerika og følte sig inspireret til at rejse hjem til Tyskland for at forkynde dette vigtige budskab. Han oprettede officielt Gesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums (GVW) i Frankfurt am Main den 11. december 1964.
 
1965: Under sin verdensturné, hvor pastor Moon besøgte 40 lande,
kom han også til Tyskland, hvor han opfordrede de tyske medlemmer til at sende pionerer ud til andre lande såsom Spanien og Frankrig.
 
1965: Ligeledes ankom Paul Werner fra USA til Wien
den 19. maj 1965 for at starte bevægelsen der. I løbet af 5 år havde han opbygget en menighed på over 30 medlemmer i Østrig.
 
1968: Fra Østrig blev der sendt missionærer til Schweiz og Tjekkoslovakiet.
 
1968: International Federation for Victory Over Communism,
Den anti-kommunistiske organisation (IFVOC) blev stiftet. IFVOC blev den første af mange organisationer og aktiviteter stiftet af pastor Moon for at fremskynde en fredelig undergang på kommunismen. Pastor Moon forklarede, at kommunismen måtte besejres ideologisk gennem uddannelse om marxismen-leninismens fejlslutninger, og præsenterede et modforslag, som består af universelle principper kaldet Godism.
 
1969: Da pastor Moon igen besøgte Europa,
byttede han lederne af Østrig og Tyskland om. Paul Werner blev ansvarlig for kirken i Tyskland, hvorfra der blev sendt missionærer til Norge og Sverige og i 1971 til Finland. I 1971 var der nu 21 centre og 100 medlemmer i Tyskland. Peter Koch blev den nationale leder i Østrig, hvorfra den første missionær blev sendt til Danmark i 1970.
 
1970: En ung kvindelig pionér fra den østrigske kirke startede bevægelsen i København.
 
1972: På Guds befaling rejste pastor Moon til USA
for at udvide sit virke til verdensniveau, da Amerika allerede omfatter alle folkeslag, racer og religioner, og således repræsenterer hele verden. Han foretog også sin første taleturné ”Day of Hope” til 7 amerikanske storbyer, der startede den 3. februar 1972 i Alice Tully Hall, Lincoln-Centret i New York. Formålet var at genoplive de traditionelle jødisk-kristne værdier.
 
1972: Unification Church blev etableret i alle 50 delstater i USA
Unification Church havde allerede centre i 10 delstater, men i 1972 blev der sendt pionerer ud til de resterende 40 stater for at etablere Unification Church i alle delstater. Samme år kørte busser med evangeliske teams fra delstat til delstat i en kampagne til medlemshvervning. Tusindvis af unge mennesker accepterede pastor Moons budskab og engagerede sig i Unification Church.
 
1972: International Conference on the Unity of the Sciences (ICUS)
blev stiftet i 1972. Konferencer for videnskabsfolk om grundlæggende problemstillinger, der er fælles for alle naturvidenskaber, ud fra den tese, at videnskab og teologi er komplementære måder at beskrive virkeligheden og sandheden på.
 
1972: The International Cultural Foundation (ICF)
blev stiftet i 1972 med det formål at fremme international akademisk, videnskabelig og kulturel udveksling. ICF sponsorerede de årlige ICUS-konferencer, der fungerede som et tværfagligt forum for akademikere og videnskabsfolk fra hele verden. ICF har også sponsoreret det nye leksikon The New World Encyclopedia som bygger på en balance mellem åndelig, moralsk og videnskabelig information.
 
1973: Professors World Peace Academy (PWPA)
blev stiftet i Seoul og afholder jævnlige konferencer, bl.a. i Korea. Har også sponsoreret The University of Bridgeport.
 
1974: Pastor Moon talte til en skare på over 25.000 tilhørere i New Yorks Madison Square Garden,
og han holdt taler og banketter i alle 50 delstater for tusindvis af samfundsledere.
 
1974: Forfølgelsen i Amerika begynder
Som resultat af bevægelsens hurtige vækst i USA måtte den gennemgå en forfølgelsesperiode lige som så mange andre nye religiøse ledere og bevægelser har oplevet - det nye bliver opfattet som mærkeligt og truende.
 
1975: Unification Church spreder sig på verdensniveau
og sender missionærer til 120 lande. I 1975 sendte pastor Moon teams af missionærer, som bestod af en japaner, en amerikaner og en tysker til lande i Asien, Afrika, Mellemøsten, Latinamerika og Oceanien. Det samlede antal nationer med Unification Church tilstedeværelse var nu på 120.
 
1975: Pastor Moon taler til 1,2 mio. mennesker på Yoido Island ved Seoul ved et stort rally til beskyttelse af faderlandet.
yoido rally
Yoido Island Rally 1975
Pastor Moon fortsatte sin Day of Hope turné ledsaget af et globalt team af unge medlemmer fra Amerika, Europa og Asien. Han talte i Japan og Korea og sluttede af på Yoido Island nær Seoul, hvor 1,2 mio. mennesker mødte op. Pastor Moon opfordrede sydkoreanerne til at stå imod kommunismen og etablere en verden centreret på Gud i stedet. Denne forsamling fandt sted netop som den kolde krig var på sit højeste, en tid med store spændinger mellem Nord- og Sydkorea.
 
1975: The Unification Theological Seminary (UTS) [se hjemmeside] blev grundlagt i Barrytown, New York.
UTS seminary UTS seminary
Unification Theological Seminary, Barrytown, New York
UTS er et fuldt akkrediteret universitet, som tilbyder kandidatgrader i teologi- og religionsstudier. UTS blev grundlagt som et økumenisk præsteseminarium, og lærerstaben repræsenterer en bred vifte af religiøse trosretninger. I stedet for at fokusere på Unification-teologien alene, bliver de studerende undervist i filosofi, psykologi, verdensreligioner og homiletik.
 
1975: Internationalt, inter-religiøst arbejde begynder
Det begyndte med dialoger ved Unification Theological Seminary som New Ecumenical Research Association (Nyt Økumenisk Forskningsselskab til Forening af Kristendommen) og fortsatte med andre initiativer såsom Assembly of the World's Religions (Verdensreligionernes Forsamling). Pastor Moon har altid søgt at fremme inter-religiøs dialog, forståelse og samarbejde for at løse problemer som fattigdom, krig, uretfærdighed og nedbrydning af kernefamilien.
 
1976: Pastor Moon talte til 45.000 mennesker i Yankee Stadium, New York over temaet Guds Håb for Amerika i forbindelse med Amerikas 200-års jubilæum.
Yankee Stadium Rally
Yankee Stadium Rally
 
1976: Pastor Moon talte til 300.000 mennesker ved Washington Monument over temaet Guds Håb for Amerika i forbindelse med Amerikas 200-års jubilæum.
Washington Monument Rally
Washington Monument Rally
Det er indtil dato den største religiøse forsamling, nogen sinde set i Washington DC. Ca. 300.000 mennesker fra alle trosretninger og etniske baggrunde kom for at høre ham tale ved "God Bless America Festival" den 18. september 1976. Ved dette historiske rally opfordrede pastor Moon Amerika til at opfylde dets velsignelse som én nation under Gud og fremhjælpe én verden under Gud".
 
1980: Confederation of the Associations for the Unification of the Societies of the Americas (CAUSA)
blev oprettet. Det erklærede mål var at afsløre marxismen-leninismens ideologiske og praktiske vildfarelser, og organisationen spillede en vigtig rolle i den proces, der førte til kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen. Efter dette sammenbrud stiftede pastor Moon organisationerne Federation for World Peace, FWC (1991), Summit Council for World Peace (1987) og Association for the Unity of Latin America, AULA. Hans intention med disse er at skabe fora for verdens ledere til at mødes og diskutere komplekse spørgsmål som for eksempel udviklingen i den tredje verden, demokratiseringsprocessen i Østeuropa, AIDS, Nord- og Sydkoreas genforening samt det liberale demokratis fremtid.
 
1980 Ocean Church Sidst på sommeren i 1980 sponsorerede
pastor Moon den første verdensturnering i tunfiskeri i fiskeribyen Gloucester, Massachusetts, USA for at stimulere unge amerikaneres interesse for havet. Derefter stiftede han Ocean Church den 1. oktober samme år. Han udvalgte 24 dimittender fra det teologiske seminarium Unification Theological Seminary (UTS) og 60 andre medlemmer til at pionere 24 havnebyer både på Øst-, Vest- og Golfkysten. De blev instrueret i at skabe et grundlag og iværksætte konstruktionen af de første ti 28-fods “Good Go” både af fiberglas samt en stor hæktrawler.
 
1982: Velsignelse af internationale 2075 par i Madison Square Garden
madison square garden blessing
Velsignelse af 2075 internationale par i Madison Square Garden i 1982
 
1983: Den amerikanske regerings efterforskning og tiltale
Under stærkt pres fra visse politikere, der skimtede en nem måde at samle vælgere blandt folk, der var opildnet af en dårlig presse om pastor Moon og Unification Church, lancerede den amerikanske regering en overflod af officielle undersøgelser af pastor Moon med involvering af henved 20 føderale agenturer. Der blev foretaget høringer på Capitol Hill og advaret om farerne ved nye religiøse bevægelser.
I mellemtiden havde Internal Revenue Service (IRS, det amerikanske skattevæsen) afsluttet en 5-årig efterforskning og produceret et politisk udformet anklageskrift mod pastor Moon. Dette anklageskrift, afsagt i 1981, anklagede ham for at have unddraget sig indkomstskat næsten ti år tidligere, samt at konspirere til at undgå denne skat. Det samlede beløb for den angivelige unddragne skat var under $ 8.000. Ingen andre er nogensinde blevet tiltalt for skatteunddragelse af så lille et beløb i USA. Anklagens egentlige formål var da også at få pastor Moon til at forlade USA.
Den amerikanske regering og visse politikere undervurderede dog pastor Moons religiøsitet og loyalitet over for sin mission i Amerika. Pastor Moon opholdt sig i Korea, da anklageskriftet blev afsagt. Hans advokater frarådede ham at rejse til USA, da der ikke fandtes nogen udleveringsaftale mellem USA og Korea. Han kunne således undgå dom og fængsling ved at blive væk. Men han fulgte ikke deres råd. Han følte sig som en Guds mand, og ikke en kriminel på flugt fra loven. Han tog straks tilbage til USA og meddelte sine rådgivere: "Jeg vil ikke svigte min mission i Amerika. Det kunne jeg aldrig gøre."
Ved ankomsten til New York Federal District Court ved fremstilling for retten udtalte han kun én sætning: "Hr. Dommer, jeg er ikke skyldig". Resultatet af retssagen var givet på forhånd. Han blev dømt til at tilbringe 18 måneder i et amerikansk føderalt fængsel.
Alligevel forsøgte det amerikanske Justitsministerium at forhandle med pastor Moons advokater for at opnå deres mål at få ham til at forlade Amerika permanent. De lovede, at på betingelse af, at pastor Moon returnerede til Korea og aldrig kom tilbage til USA, ville regeringen frafalde hans fængselsstraf. Men han afviste dem blankt med ordene: "Det må være Guds vilje, at jeg skal i fængsel." Forsynet må have en grund til at lede mig den vej". Fængsel var heller ikke noget nyt for pastor Moon: Han havde allerede gennemgået fængselsstraf i det kommunistiske Nordkorea, i Sydkorea og i Japan under anden verdenskrig.
 
1984: Andre kendte religiøse ledere kaldte sigtelsen en alvorlig krænkelse af religionsfriheden
Danbury
Pastor Moon med pastor Kamiyama i Danbury
Der lød røster af protest over hele nationen mod den uretfærdighed og religiøs forfølgelse, der var begået mod pastor Moon. Mange kristne ledere, der aldrig havde hverken kendt eller bekymret sig om ham før, begyndte at indse, at regeringen havde begået et alvorligt overgreb på religionsfriheden. Kristne, herunder National Council of Churches, ledet af pastor Dean Kelley samt ikke-religiøse grupper, der repræsenterede mere end 160 mio. amerikanere, kom til hans retslige forsvar.
 
1984: The Washington Times [se hjemmeside] bliver grundlagt: Det andet store dagblad i Washington D.C.
washington times
Under sit fængselsophold i Danbury, stiftede pastor Moon Washington Times, som blev det andet største dagblad i USA's hovedstad. Pastor Moon stiftede The Washington Times først og fremmest for at fremskynde kommunismens fald på fredelig vis. Dette mål blev opnået i forbindelse med Reagan-Administrationen, og derefter kom afslutningen på den kolde krig. Avisen skulle samtidig fremme familieværdier og støtte religionens rolle i samfundet.
 
1990: Møde med daværende sovjetiske Præsident Mikhail Gorbachev
President Gorbachev
Pastor Moon organiserede en stor mediekonference i Moskva med deltagelse af tidligere statsoverhoveder. Dette var opfyldelsen af et løfte, han havde afgivet i 1976, hvor han udtalte, at han en dag ville holde et "stort rally for Gud i Moskva". Under denne konference mødtes pastor og fru Moon også med den sovjetiske Præsident Mikhail Gorbachev.
 
1991: Møde med daværende nordkoreanske Præsident Kim Il Sung
kim il sung
Pastor Moon tog et afgørende skridt hen imod etablering af verdensfreden gennem en fredelig genforening af Nord- og Sydkorea. Med livet som indsats rejste han til Nordkorea i december 1991 og mødtes med Præsident Kim Il Sung, under hvis regime han tidligere var blevet tortureret og sendt i arbejdslejr. Hans formål var at søge nye veje til at bygge bro mellem de to lande. Nordkoreas regent, der i over 40 havde undertrykt religion, tog dog elskværdigt imod pastor og fru Moon. På dette besøg fik pastor Moon også tilladelse til at besøge sin fødeby og -hjem, hvor han kunne lægge blomster på sine forældres grave og omfavne sine tilbageværende stolte og rørte slægtninge.
 
1992: Sun Moon University (SMU) [se hjemmeside]
beliggende nær Asan New City i den centrale region af Sydkorea, blev grundlagt i 1992 og har som mål at blive et universitet i verdensklasse centreret på Gud og vise et godt eksempel på alle områder. Stort studenterkollegium. Over 1000 studerende fra 64 lande I 2015.
 
1992: University of Bridgeport (UB) [se hjemmeside]
blev oprindeligt grundlagt i 1927 og hed Junior College of Connecticut. I 1947 blev det til University of Bridgeport, men begyndte at skrante i 1980’erne, indtil PWPA (Professors World Peace Academy) trådte til og hjalp det på ret køl igen. I dag er UB ét af de højest rangerede universiteter i området med flere end 5.300 studerende. Det er fuldstændig uafhængigt og non-sekterisk.
 
1992: Den Internationale Kvindeføderation for Verdensfred (IWFWP) blev stiftet, og Dr. Hak Ja Han Moon starter sine egne offentlige fredsaktiviteter.
hak ja han
 
1992: Fru Hak Ja Han Moon, der altid trofast har fulgt sin mand og født ham 14 børn, startede nu sine egne offentlige aktiviteter for verdensfreden.
Hun startede med en verdensomspændende taleturné. Hendes mission var både at lede et fredsskabende arbejde og fremme kvindernes centrale rolle i oprettelsen af et retfærdigt og fredeligt samfund. Efter mange års intenst internationalt arbejde er fru Moon blevet anerkendt som én af de mest effektive kvindelige ledere i verden. Hun har talt på betydningsfulde steder såsom Capitol Hill i Washington DC, De Forenede Nationer i New York, i Kreml, Great Hall i Beijing og kongresbygninger i Japan, Korea og Canada. Der findes sandsynligvis ingen andre kvinder, som har talt til så store tilhørerskarer i så mange lande, som fru Moon.
 
1996: Pastor Moon bekendtgjorde, at æraen for The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity var til ende, og Familieføderationen for Verdensfred blev stiftet.
hak ja han
Massebryllupper
hak ja han
Washington DC RFK stadium i 1997
og i dens sted grundlagde han Familieføderationen for Verdensfred og Forening, der er bygget på et netværk af familier af alle racer, religioner og kulturer, forening med den overbevisning, at lykkelige ægteskaber og succesrige familier centreret på Guds kærlighed er nøglen til løsning af samfundets mest fundamentale problemer.
 
1999: Udvikling af flodområder i Pantanalen, Paraguay, Sydamerika [se hjemmeside]
pantanal
Pantanalen i Paraguay
Pastor Moon investerede personligt både sin tid, energi og ressourcer i store landområder i Pantanalen og Chaco regionen i Paraguay. Han udfordrede store grupper af sine japanske medlemmer til at skabe en ”himmelsk bosættelse” i et stort forladt område på størrelse med New York City ved Paraguay-floden, der i dag bliver kaldt The Leda Settlement.
Leda bosættelsen er skabt som et økologisk miljø, hvor pesticider og andre skadelige stoffer skal undgås. Gennem mange års arbejde og udvikling inden for landbrug og akvakultur, er der skabt kæmperesultater og bl.a. skabt 20 fiskedamme og sat over 70.000 fisk ud i Paraguay-floden. Man har brugt innovative tilgange til dyrkning af taro, udviklet miljøvenlige plantager og opdrætter fritgående svin.
I dag er faciliteterne i Leda bosættelsen meget moderne og indbydende for alle, der gør rejsen. Men sådan var det langt fra, da de første japanske missionærer ankom dertil. Det blev først en kamp for at opfylde de mest basale behov til livets ophold. Et af de første store resultater var udvikling af en kilde til rent drikkevand, og denne ressource kan nu deles med det fattige, tyndtbefolkede lokalsamfund. Dette har også tiltrukket højtprofilerede besøgende, såsom Paraguays Præsident, der var interesseret i at deltage i en af de regelmæssige fiskeudsættelser. I maj 2015, satte bosættelsens medarbejdere 50.000 fisk ud I floden.
Leda bosættelsen har også arbejdet sammen med University of Asuncion, Paraguay inden for akvakultur. Som følge heraf, er Puerto Leda nu den mest succesrige producent af opdrættede fisk i regionen. Der er foretaget forskning og feltarbejde med henblik på at finde egnede dyrearter og typer af træer, der kan understøtte miljøet.
Siden 2001 har Leda bosættelsen hvert år modtaget masser af internationale teams af frivillige i Paraguays Chaco region. De kommer for selv at opleve regionens spændende og særegne natur. Samtidigt har de frivillige bidraget meget til de lokale samfund
 
1999: International og Interreligiøs Føderation for Verdensfred bliver grundlagt.
blessing 99
peace ambassador
Pastor Moon foreslog oprettelsen af et internationalt råd af religiøse, civile og politiske ledere til at supplere det fredsbevarende arbejde i FN. IIFWP, også kendt som Universal Peace Federation siden 2005, har været aktiv i 190 lande med 110.000 "Fredsambassadører", der arbejder for fred både i deres egne lande og internationalt. IIFWP er en ikke-statslig organisation (NGO) med speciel rådgivende status ved det Økonomiske og Sociale Råd i FN.
 
2001: Fredsambassadører
peace ambassador
Foto fra møde i 2015
I 2001 introducerede UPF konceptet ”Fredsambassadører”, der nu er det største og mest forskelligartede netværk af fredsledere. De kommer fra alle samfundslag og repræsenterer alle racer, religioner, nationaliteter og kulturer, men er alle enige om følgende principper:
• Et fælles grundlag af universelle, etiske principper og fremme forsoning, nedbryde barrierer og formidle fred
• Dannelse af et globalt netværk, der repræsenterer den menneskelige families mangfoldighed og forskelligartede udfoldelser
• Fremme samarbejde uden religiøse, racemæssige, etniske eller nationale grænser.
• Praktisere ”at leve for andre”, som det ledende princip ved oprettelsen af et globalt samfund.
 
2003: Fredsinitiativer startes i Mellemøsten
Pastor Moon har investeret sig i nogen af verdens mest uløselige problemer, såsom at skabe fred i Mellemøsten og bidrage til fredelig genforening af Nord- og Sydkorea. Mellemøstens fredsinitiativ er et eksempel på hans tilgang til fred ved at opfordre lederne fra alle dele af samfundet, herunder regeringen, den akademiske verden, religion og kunst, til at deltage i inter-religiøse fredsmissioner til verdens brændpunkter.
 
2005: Universal Peace Federation (UPF) blev lanceret på seks kontinenter.
UPFs mission er at skabe et globalt råd af religiøse og verdslige ledere til at supplere og støtte FN's fredsskabende arbejde: Den har et Globalt Fredsråd med fremtrædende ledere fra alle kontinenter og vil have en fredsstyrke til at mægle i verdens brændpunkter.
 
2006: Indvielse af fredspaladset Cheon Jeong Gung, museum and konferencecenter, Sydkorea.
Cheon Jeong Gung
Fredspaladset Cheon Jeong Gung
Fredsmuseum og konferencecenter, Cheon Jeong Gung, også kaldet "Østens Vatikan", er en storslået bygning, som ligger smukt på en Sydkoreansk bjergside, to timers kørsel fra Seoul og nær den nordkoreanske grænse. Med de mest avancerede mødefaciliteter, er den designet som et førende konferencecenter, hvor verdens ledere kan mødes og lægge planer for den nye æra med fred og velstand.
 
2011: The New World Encyclopedia [se hjemmeside]
er et nyt online leksikon, der allerede indeholder tusindvis af omhyggeligt udvalgte artikler, og hele tiden ekspanderer. Det er beregnet til lærere og elever, der kan lide Wikipedia-konceptet, men lægger vægt på kvalitet, troværdighed og kerneværdier. NWE kombinerer fordelene ved et åbent internet-medie og de traditionelle leksika omhyggeligt overvåget af eksperter med hensyn til fakta, grammatik og værdier.
 
2012: Pastor Sun Myung Moon afgik ved døden
sun myung moon seonghwa
sun myung moon seonghwa
I august 2012 blev pastor Moon hasteindlagt på sygehuset med lungebetændelse. Han blev indlagt på St. Mary's Hospital i Seoul, hvor hans tilstand udviklede sig kritisk. Efter at have tilbragt to uger i respirator på intensivafdelingen, hvor han led yderligere organsvigt og måtte i dialyse m.m., blev han overført til kirkens eget Cheongshim Hospital i Gapyeong, nordøst for Seoul.
Det var her Sun Myung Moon, omgivet af sin familie, afgik fredeligt ved døden om morgenen den 3. september 2012 i en alder af 92 år.
Bevægelsens medlemmer fra hele verden begyndte straks at vise ham den sidste ære og mange kom og deltog i begravelsen den 15. september 2012.
 
Sun Myung Moons eftermæle
cheong pyeong
tp elderly
Samfundsforskere har udtalt, at pastor Moons eftermæle vil vare ved, ikke på grund af de kontroverser, der omgav massebryllupper eller beskyldninger om "hjernevask", men fordi han skabte ”noget der sikkert var en af de mest omfattende og innovative teologier i vor tid”. Denne arv omfatter det Guddommelige Princip og flere religiøse læresætninger, Unification Church, som han grundlagde og spredte over hele verden, hundredtusindvis af velsignede familier, og mange kulturelle organisationer og virksomheder, herunder avisen Washington Times.
Hans livsværk var skabelsens af et grundlag for vedvarende fred i verden. Pastor Moon stræbte sig i særdeleshed på at søge muligheder for at genforene sit hjemland Korea.
Skønt Sun Myung Moon ikke så verdensfreden i sin livstid på jorden, har pastor Moon plantet mange vigtige frø, og hans vision og arbejde bliver nu videreført af hans enke Dr. Hak Ja Han Moon.
 
2014: The SUNHAK Peace Prize, [se hjemmeside] (SUNHAK Fredsprisen)
blev stiftet af Dr. Hak Ja Han Moon, pastor Moons enke, og første gang uddelt i august 2015 i Seoul. Den er på 1 mio. amerikanske dollar. Prisen blev skabt til at anerkende og støtte mennesker eller organisationer, der i væsentlig grad har bidraget til verdensfreden og den menneskelige udvikling i retning af løsning af verdens konflikter, fattigdom og trusler mod miljøet. Dr. Moon søger at fortsætte i sin mands fodspor, der levede sit liv efter mantraen: “med en forælders hjerte, i en tjeners krop, med sved for Jorden, tårer for menneskeheden og blod for Himlen” og ønsket om hele verdens fred, velstand og sameksistens som ’én stor familie under Gud’.
 
2015: Det internationale Peace Road-projekt sættes i gang af Hak Ja Han Moon. [se video]
peace road cycles
peace road map
Baseret på Pastor Moons vision om en international hovedlandevej , der forbinder hele verden, inklusive en tunnel under havet mellem Japan og Korea samt en tunnel over/under Bering strædet som forbindelse mellem Rusland og Nordamerika, en vej fra Kap det Gode Håb i Afrika til Santiago i Chile og fra London til New York I 2016 kørte hundredvis af cyklister gennem Japan og Korea, især med fokus på genforeningen af Nord- og Sydkorea.
Dette Peace Road-projekt blev udvidet til alle andre lande, deriblandt Danmark, og hvert år deltager tusindvis af cyklister (men også nogle gående eller i bil). Deltagerne ønsker at sprede et budskab om håb, og at vi er én stor global familie, der bør løse konflikter gennem fredelige midler.
 
2017: Peace Starts With Me Festival i Madison Square Garden, New York og fortsat til andre kontinenter. [se video]
Madison Square Garden event quote
peace poster
Med deltagelse af flere præster fra forskellige religioner - i alt 20.000 mennesker og et fantastisk kor på 2.000 sangere.
Hak Ja Han Moon gav sit budskab om fred og forening, der var også underholdning på højt niveau.
Disse festivaller fortsatte til Europa i Wiener Stadthalle, Østrig med 10.000 deltagere og videre til Bangkok i Thailand, Sao Paulo i Brasilien samt flere steder i Sydkorea og Japan.