Ægteskabsvelsignelsen

Ægteskabsvelsignelse af internationale par

Hvad er Ægteskabsvelsignelsen?

Pastor Sun Myung Moon og hans hustru Hak Ja Han Moon, er stifterne af Family Federation for World Peace og Unification, og i 1960 begyndte de traditionen med Ægteskabsvelsignelsen ( af medierne benævnt "massebryllupper"). Det startede med blot nogle få par, men har siden ekspanderet til tusinder og titusinder globalt, og i dag bliver også internettet benyttet for at nå ud til de fjerneste kroge af verden. De internationale nyhedsmedier har formidlet billeder af tusindvis af brude og brudgomme, der samstemmigt har givet deres ’Ja’.
Find ud af mere

large blessing

ring

Blessing 2010

young couple

Hvorfor så mange på én gang?

Ægteskabsvelsignelsen er et særkende for FFWPU. Det er en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed. Formålet med at så mange ægtepar deltager i én stor fælles ceremoni er at manifestere FFWPU´s ideal om, at menneskeheden er ”en stor familie under Gud”. Ved at virkeliggøre Guds sande kærlighed i den enkelte familie vil alle barrierer nedbrydes i mellem lande og verdens forskellige racer, kulturer og religioner vil blive rystet sammen. De deltagende par bekræfter således at de ønsker at opbygge en familie, som ikke blot lever for egen skyld men - med Guds sande kærlighed - vil leve ansvarsfuldt til gavn for andre familier, samfundet, nationen og verden. I dag afholdes én stor Ægteskabsvelsignelse årligt ved FFWPUs hovedsæde i Sydkorea med deltagende par fra hele verden. Velsignelsen gives dog også løbende ved mindre ceremonier lokalt - nogle gange med blot ét enkelt eller få par. Indtil 2010, hvor Pastor Moon stadigvæk levede, blev parrene ofte sammenstillede af Pastor Moon og/eller Fru Moon. Den praksis er dog ophørt og det er nu det enkelte medlems eget fulde ansvar at finde sin livspartner.

 

Pastor Moon lærer, at familien er kærlighedens skole og sand glæde og fred mellem mennesker kan kun opnås gennem lykkelige familier med Gud som centrum. Ægteskabsvelsignelsen er blevet en verdensomspændende tradition, hvor parrene ikke kun siger ja til hinanden, men sammen dedikerer deres ægteskab til et højere formål og til Gud. Den hellige bryllupsceremoni er en fejring af én mands og én kvindes løfte om evig kærlighed og løfte om sammen at skabe en familie som rollemodel, hvor børnene kan vokse op og lære at leve for andre. Det er ikke kun op til politikerne eller de religiøse ledere at skabe verdensfred. Vi har også brug for en verdensomspændende fornyelse af familien for at vække håb om en bedre verden.

Hvad er forskellen mellem det traditionelle ægteskab og den hellige Ægteskabsvelsignelse?

Ægteskabsvelsignelsen giver ægteparrene mulighed for at påbegynde eller forny deres parforhold gennem et nyt løfte og engagement overfor verden og Gud. Som modspil til nutidens mange mislykkede ægteskaber, tilbyder Ægteskabsvelsignelsen en ny bane til skabelse af en verden med stærkere ægteskaber og sundere familier. Ved at deltage i denne ceremoni, bliver parrene del af et verdensomspændende fællesskab af velsignede par, som bestræber sig på at udtrykke Guds sande kærlighed og skabe en bedre verden baseret på familien. Ægteskabsvelsignelsens formål løfter det traditionelle ægteskab til et højere niveau.