Velsignelse og massebryllupper

Ægteskabsvelsignelse af internationale par

Hvad er Ægteskabsvelsignelsen?

Pastor Sun Myung Moon og hans hustru Hak Ja Han Moon, er stifterne af Family Federation for World Peace og Unification, og begyndte traditionen med Ægteskabsvelsignelsen i 1960. Det startede med blot nogle få par, men har siden ekspanderet til tusinder og titusinder globalt, og i dag bliver også internettet benyttet for at nå ud til de verdens fjerneste kroge. De internationale nyhedsmedier har formidlet billeder af tusindvis af brude og brudgomme, der samstemmigt har givet deres ’Ja’.
Find ud af mere

large blessing

ring

Blessing 2010

young couple

Hvorfor så mange på én gang?

Ganske enkelt af praktiske grunde. Når så mange par ønsker Pastor og fru Moons personlige velsignelse er det kun muligt gennem massebryllupper. Parrene er ofte sammenstillede af Pastor Moon og/eller Fru Moon, som bestræber sig på at gøre familierne så internationale som muligt, bl.a. med det formål gennem kærlighed at nedbryde gamle barrierer og at ryste verdens forskellige racer, kulturer og religioner sammen.

 

Pastor Moon lærer, at familien er kærlighedens skole og sand glæde og fred mellem mennesker kan kun opnås gennem lykkelige familier med Gud som centrum. Ægteskabsvelsignelsen er blevet en verdensomspændende tradition, hvor parrene ikke kun siger ja til hinanden, men sammen dedikerer deres ægteskab til et højere formål og til Gud. Den hellige bryllupsceremoni er en fejring af én mands og én kvindes løfte om evig kærlighed og løfte om sammen at skabe en familie som rollemodel, hvor børnene kan vokse op og lære at leve for andre. Det er ikke kun op til politikerne eller de religiøse ledere at skabe verdensfred. Vi har også brug for en verdensomspændende fornyelse af familien for at vække håb om en bedre verden.

Hvad er forskellen mellem det traditionelle ægteskab og den hellige Ægteskabsvelsignelse?

Ægteskabsvelsignelsen giver ægteparrene mulighed for at påbegynde eller forny deres parforhold gennem et nyt løfte og engagement overfor verden og Gud. Som modspil til nutidens mange mislykkede ægteskaber, tilbyder Ægteskabsvelsignelsen en ny bane til skabelse af en verden med stærkere ægteskaber og sundere familier. Ved at deltage i denne ceremoni, bliver parrene del af et verdensomspændende fællesskab af velsignede par, som bestræber sig på at udtrykke Guds sande kærlighed og skabe en bedre verden baseret på familien. Ægteskabsvelsignelsens formål løfter det traditionelle ægteskab til et højere niveau.