Ofte Stillede Spørgsmål

FAQ
Svar: Ja, pastor Moons familie konverterede til Kristendommen, da han var 10 år gammel, og 5 år senere oplevede han under dyb bøn, at Jesus kontaktede ham og bad ham om at påtage sig en vigtig mission på Jorden i fortsættelse af Jesu egen mission. Fortsæt …
Svar: Det er en fejltagelse at tro, at Gud er holdt op med at tale til menneskeheden. Heldigvis vil Han gerne kommunikere med os. Gud er menneskets og universets Skaber, og ikke blot kilden til kærlighed, men også til videnskab, kunst og skønhed. Fortsæt …
Svar: Der findes mange forskellige religioner på denne Jord. Alle de store verdensreligioner har hver især tjent som et redskab for Gud til at meddele sig til visse folkeslag på visse tidspunkter i historien, disse budskaber har været tilpasset de pågældende kulturers forståelsesniveau og behov. Fortsæt …
Svar: Nej, hvert menneske er og bliver unikt og kan aldrig blive til en anden person (eller dyr for den sags skyld). Naturligvis kan man udvikle og ændre sig, vokse åndeligt, men kernen (det oprindelige gemyt) er stadig den samme. Fortsæt …
Svar: Ja, helt bestemt. Gud har skabt alt i polaritet: mand/kvinde, ånd/krop, yin/yang, plus/minus, åndelige verden/fysiske verden osv. Der er ikke mange, der lever over 100 år på denne Jord; Vi ved, at kroppen er forgængelig, men inderst inde kan vi ikke rigtig tro, at det hele er slut med døden. Fortsæt …
Svar: Det kan være svært at tro, at Adam og Eva er vores allesammens forfædre. Det er meget længe siden. Videnskaben har dog fundet ud af, at det moderne menneske nedstammer fra én kvinde, der levede for ca. 70.000 år siden. Fortsæt …
Svar: Gud lider med menneskene, da vi er Hans børn, og Han skabte os til at være lykkelige. Men Han skabte os også med fri vilje, derfor kan Gud ikke bare blande sig og styre os direkte. Oprindeligt skabte Gud mennesket til at vokse op og opfylde de 3 velsignelser, der nævnes i Bibelen: Bliv frugtbare, formér jer og fyld Jorden. Fortsæt …
Svar: Gud skabte mennesket til at opfylde de 3 velsignelser og leve lykkeligt med Ham og hinanden. Han forærede os skabelsen, den smukke natur, vi ser omkring os og bad os tage os godt af den. Vi er ikke som dyr, der bare reagerer på forprogrammerede instinkter, vi har fået en hel anden frihed, hjerne- og hjertekapacitet. Fortsæt …
Svar: Gud forsøger også at nå os åndeligt, men vi må også selv gøre en indsats. Det er sikkert nemmere, hvis vores fysiske forældre har opdraget os med en tro og sande værdier. Men det er altid muligt at finde Gud, når som helst i livet, hvis man gør den fornødne indsats. Fortsæt …
Svar: Hvis du ser på skabelsen, opbygget på matematiske principper, kan du ikke være i tvivl om, at skaberen må være et rationelt tænkende væsen. Og naturligvis vil Han gerne kommunikere med sine børn på en rationel måde. Fortsæt …
Svar: Jesus selv bebudede, at han ville komme igen. Men Jesus var et menneske af kød og blod, og kan ikke i bogstavelig forstand komme igen i samme fysiske form. Vi bør skelne mellem Jesus og Kristus. Jesus var det navn, hans forældre gav ham, mens Kristus kan betragtes som hans titel eller mission, som betyder ’Frelseren’ eller ’den Salvede’. Fortsæt …
Svar: Når vi ser på verdenshistorien og på den nuværende verdenssituation, er det unægteligt svært at forestille sig universel fred på Jorden. Vi ser masser af ulykke og ondskab. Fortsæt …

Hvis det ikke besvarede dit spørgsmål?

Kontakt os pr. E-mail eller Tlf...
Kontakt Os