Grundlæggerne

Pastor Sun Myung Moon og Fru Hak Ja Han Moon

Pastor Sun Myung Moon

Pastor Moon er født i 1920 i en landbofamilie i Nordkorea. Hans familie omvendte sig til kristendommen, da han var 10 år gammel, under japanernes besættelse af Korea og deres grusomme forfølgelse af de kristne.

Påskemorgen 1935 under dyb bøn på en bjergskråning oplevede han, at Jesus kaldte ham og bad ham fuldføre en mission fra Gud. Dybt berørt af denne oplevelse begyndte Sun Myung Moon, kun 15 år gammel, en desperat søgen efter den absolutte sandhed gennem utallige bønner og studie af Bibelen og andre hellige skrifter. Samtidig med den åndelige søgen i denne periode fortsatte han mellemskolen i Korea og senere studerede han elektroteknik i Japan, hvor han også var medlem af modstandsbevægelsen mod Japans overherredømme af Korea.

Han begyndte sin offentlige gerning i det kommunist-besatte Nordkorea ved at dele sine nye åbenbaringer om Guds vilje og Jesu mission. De kommunistiske myndigheder fængslede den unge prædikant sidst i 1940'erne, torturerede ham på det grusomste og sendte ham til den berygtede Hungnam arbejdslejr, hvor han forblev indtil 1950, da myndighederne måtte løslade ham og andre fanger på grund af de fremrykkende FN-styrker.

 

 

Dr. Hak Ja Han Moon

Fru Moon er født i landsbyen Sinli, Anju-distriktet i Nordkorea den 6. januar 1943. Hendes mor, fru Hong var en stærkt troende kristen, og hendes far var discipel af en berømt prædikant, Pastor Young Do Lee. Familien blev forfulgt af de nordkoreanske kommunister, og i 1948, da Hak Ja Han kun var fem år gammel, blev hendes mor arresteret af det kommunistiske politi, og de var sammen fængslet i 11 dage.

Efter deres løsladelse flygtede de til Taegu i Sydkorea, hvor de levede under den koreanske krig, og hvor Hak Ja Han blev opdraget i et religiøst miljø.

Senere flyttede de til Choon Chun, hvor fru Hongs bror boede, og her færdiggjorde Hak Ja Han sin skolegang.

I denne periode sluttede fru Hong sig til den nyligt stiftede Unification Church og tog sin datter med. Den 11. april 1960 blev Hak Ja Han gift med kirkens stifter, Pastor Sun Myung Moon.

Fru Moon har født 14 børn og har altid stået trofast ved sin mands side, også under de utallige rejser verden rundt, hvor de i hvert land opmuntrede og vejledte de internationale medlemmer, startede forskellige organisationer for fred og forening samt gav deres velsignelse i vielsen af tusindvis af par. Hun har også sammen med sin mand arbejdet sammen med statsoverhoveder, nobelprisvindere, religiøse ledere og verdensberømte kunstnere.

Unification Thought

Pastor Moons barndomshjem i Nordkorea

Unification Thought

Pastor Moon som teenager

Young Hak Ja Han Moon

Hak Ja Han som teenager

Unification Thought

Sun Myung Moon og Hak Ja Han’s bryllup i 1960

In Japan
Large Blessing
Hak Ja Han Moon

Pastor Moon grundlagde "Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity”, der senere blev kendt som Unification Church, i 1954 i Seoul, Sydkorea. Hans lære, der kaldes det Guddommelige Princip, eller bare ’Princippet’ bygger på bibelsk sandhed og østerlandsk visdom og præsenterer et omfattende perspektiv af Guds ideelle plan for menneskeheden, syndens årsag og Guds arbejde i historien for at genoprette det tabte ideal.

Pastor Moon giftede sig i 1960 med Hak Ja Han i en ceremoni, der blev den første i tusindvis af vielser ved massebryllupper, der er blevet kendetegnet på parrets præstegerning. De er selv forældre til 14 børn og har over 40 børnebørn. Medlemmerne af FFWPU tror på, at Pastor og fru Moon har lagt betingelserne for at omfavne hele menneskeheden som Sande Forældre med Guds kærlighed.

Pastor Moon kom til USA sammen med sin hustru i 1971 for at sprede denne optimistiske vision, blandt andet ved at give offentlige ”Day of Hope” taler i alle delstater. Hermed stimulerede han også en periode med stærk vækst i bevægelsen i begyndelsen af 1970’erne. Det centrale i denne vision er løftet om et styrket personligt forhold til Gud gennem den enkeltes trosliv, et "velsignet ægteskab” og interkulturelle familier, dedikerede til at skabe verdensfred.

I 1975 udsendtes 3 missionærer (amerikansk, japansk og tysk) til 120 nationer. Men Pastor Moons indsats har ikke været begrænset til det religiøse område, han har også engageret sig inden for videnskab, politik, media, kunst, sport, miljø og meget andet.

Den 3. september 2012, i en alder af 92 år, afgik Pastor Sun Myung Moon ved døden, men hans enke, Dr. Hak Ja Han Moon fører bevægelsen videre i hans ånd.

I 1992 dannede fru Moon sammen med sin mand The Women's Federation for World Peace (WFWP) www.wfwp.org På dansk ’Kvindeføderation for Verdensfred’. Fru Moon var den første internationale præsident af WFWP. I dag er organisationen tilknyttet de Forenede Nationer som ’NGO’ med generel rådgivende status ved det Økonomiske og Sociale Råd i FN’. Hun investerede al sin energi i udviklingen af en global base for organisationen og rejste over en periode på 8 måneder til 113 forskellige byer i 12 nationer for at give Føderationens åbningstale på engelsk, koreansk eller japansk. Denne enestående præstation overgik hun selv det følgende år, hvor hun holdt taler i alle USAs 50 delstater samt 43 andre nationer.

Hun har således talt i Tyskland, England, Frankrig, Italien og Moskva, Australien, New Zealand og Filippinerne og selv i Folkets Store Sal i Beijing, Kina.

Mange ledere såsom Maureen Reagan, Coretta Scott King, dr. Cecil Murray og Pastor Jerry Falwell roste hende for denne indsats.

I dag leder Hak Ja Han Moon hele bevægelsen i sin afdøde mands ånd med en naturlig autoritet baseret på visdom og Guds kærlighed.

Internationale æresbevisninger og priser
Fru Moon har modtaget adskillige internationale hædersbevisninger og priser. For sit humanitære arbejde og for sit bidrag til verdensfred, har hun modtaget æresdoktorgrader fra institutioner såsom Bloomfield College i New Jersey og Argentinas La Plata University; Hun er også blevet tildelt en medalje fra Brasiliens Undervisningsministerium.


         Se også ”A Life for Peace”