Troslæren

EN FRISK ÅBENBARING

Her vil vi gerne fortælle om FFWPU’s grundlæggende troslære, også kaldet det Guddommelig Princip, eller bare ’Princippet’. Budskabet bygger på en åbenbaring, som Pastor Sun Myung Moon modtog som ganske ung, samt den indsigt, han gennem sit lange liv fik som svar på sine utallige bønner. Princippet illustrerer et verdensbillede uden sidestykke, ny kosmologi, nyt livssyn, ny forståelse af Guds forsyn og menneskets historie.

UNIVERSELT PRINCIP

Princippet giver en helt ny indsigt ind i Guds natur og Hans kærlighed og forhold til menneskene, herunder en realistisk beskrivelse af Syndefaldet, som blev årsagen til en smertelig adskillelse fra vores Himmelske Forælder og begyndelsen til menneskets lidelse og ulykkelige søgen efter sand kærlighed og fred. Det er også et integreret princip, som favner alle de store religioners og filosofiers grundregler samtidig med at bevare deres unikke karakteristika.


TRO OG VIDENSKAB

Princippet viser os et helt unikt verdensbillede bygget på universets grundlæggende fysiske principper samt en parallel åndelig virkelighed med åndelige principper, en detaljeret gennemgang af Guds forsyn i verdenshistorien, dvs. hvordan Han har arbejdet bag historiens kulisser, hvorfor Jesus blev født og hvad frelse i det hele taget betyder. Dette er gengivet på et tidssvarende sprog, som forener tro og videnskab.

 

DP series
DET GUDDOMMELIG PRINCIP PÅ DANSK
Her kapitel 1, "Skabelsens ideal"
samt indholdsfortegnelse over hele bogen,
der findes som e-bog på nettet.
DP series
iPeace TV
Divine Principle Lectures Series - Foredrag på engelsk
ved Dr. Tyler Hendricks
Play All
Lars Ove Bruun de Neergaard præsenterer her sine refleksioner: Familieføderationens troslære "Princippet" er helt enestående. Den repræsenterer et nyt revolutionerende budskab, som på alle områder i samfundslivet vil kunne blive kimen til, og gøre den afgørende forskel for, at løse "uløselige" problemer - i en grad så det næsten er for godt til at være sandt. Jeg forsøger her at beskrive og introducere den kortfattet under 6 overskrifter - sammenfatter nogle vigtige karaktertræk og hovedpunkter:
...Fortsæt